O firme Ponukame Referencie Kontakt
  O Firme

  Počas svojej doterajšej činnosti sme sa projekčne
  podieľali na viacerých významných investičných akciách,
  hlavný podiel je na projektovaní pozemných stavieb počnúc
  študiou pokračujúc vytvorením projektu
  či spracovaním územnoplánovacej dokumentácie.
  
  Naša spoločnost je vybavená počítačovými cad - pracoviskami,
  na ktorých sme schopní spracovať projektovú dokumentáciu
  od architektonickej štúdie objektu, projektu interiéru, vrátane
  trojrozmernej vizualizácie riešenej stavby, až po projekt pre
  realizáciu stavby. Potenciálny staviteľ si tak môže v našom
  ateliéri obzrieť svoj budúci objekt zvonka i zvnútra
  a utvoriť si predstavu o jeho rozmeroch a výzore.

  Vieme viesť celú investičnú akciu, počínajúc zabezpečením
  vstupných podkladov stavby, spracovaním všetkých stupňov
  projektovej dokumentácie, odborným jednaním s dotknutými
  orgánmi štátnej správy, až po kolaudáciu.

  Ateliér ponúka komplexné služby, pričom zaručuje svoju odbornosť,
  kvalitu a profesionalitu.